Správy o činnosti

Vyhodnotenie činnosti šk rok 2009/10
Vyhodnotenie činnosti šk. rok 2010/11
Vyhodnotenie činnosti šk. rok 2011/12
Vyhodnotenie činnosti šk. rok 2012/13
Vyhodnotenie činnosti šk. rok 2013/14
Vyhodnotenie činnosti šk. rok 2014/15
Vyhodnotenie činnosti šk rok 2015/16
Vyhodnotenie činnosti šk. rok 2016/17
Vyhodnotenie činnosti šk. rok 2017/18
Vyhodnotenie činnosti šk. rok 2018/19
Vyhodnotenie činnosti šk. rok 2019/20
Vyhodnotenie činnosti šk. rok 2020/21
Vyhodnotenie činnosti šk. rok 2021/22
Vyhodnotenie činnosti šk.rok 2022/23