Správy o zákazkách s nízkou hodnotou ( zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

Názov správyDátum uverejnenia
Súhrnná štvrťročná správa za 4.štvťrok 2015 o zákazkách s s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO07.01.2021
Súhrnná štvrťročná správa za 1.štvťrok 2016 o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO07.04.2016
Súhrnná štvrťročná správa za 2.štvrťrok 2016 o zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO07.07.2016
Súhrnná štvrťročná správa za 3.štvrťrok 2016 o zákazkach s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO07.10.2016
Súhrnná štvrťročná správa za 4.štvrťrok 2016 o zákazkach s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO07.01.2017
Súhrnná štvrťročná správa za 1.štvrťrok 2017 o zákazkach s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO07.04.2017
Súhrnná štvrťročná správa za 2.štvrťrok 2017 o zákazkach s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO07.07.2017
Súhrnná štvrťročná správa za 3.štvrťrok 2017 o zákazkach s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO09.10.2017
Súhrnná štvrťročná správa za 4.štvrťrok 2017 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO09.01.2018
Súhrnná štvrťročná správa za 1.štvrťrok 2018 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO09.04.2018
Súhrnná štvrťročná správa za 2.štvrťrok 2018 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO09.07.2018
Súhrnná štvrťročná správa za 3.štvrťrok 2018 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods. 2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO08.10.2018
Súhrnná štvrťročná správa za 4.štvrťrok 2018 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO08.01.2019
Súhrnná štvrťročná správa za 1.štvrťrok 2019 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO08.04.2019
Súhrnná štvrťročná správa za 2.štvrťrok 2019 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO08.07.2019
Súhrnná štvrťročná správa za 3.štvrťrok 2019 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO08.10.2019
Súhrnná štvrťročná správa za 4.štvrťrok 2019 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO08.01.2020
Súhrnná štvrťročná správa za 1.štvrťrok 2020 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO07.04.2020
Súhrnná štvrťročná správa za 2.štvrťrok 2020 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO07.07.2020
Súhrnná štvrťročná správa za 3.štvrťrok 2020 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO07.10.2020
Súhrnná štvrťročná správa za 4.štvrťrok 2020 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO07.01.2021
Súhrnná štvrťročná správa za 1.štvrťrok 2021 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO08.04.2021
Súhrnná štvrťročná správa za 2.štvrťrok 2021 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO08.07.2021
Súhrnná štvrťročná správa za 3.štvrťrok 2021 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO08.10.2021
Súhrnná štvrťročná správa za 4.štvrťrok 2021 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO08.01.2022