Kontakt / informácie

Žiadosti o odborné  vyšetrenia, objednávanie klientov, informácie o odborných službách

Prijímacia kancelária
Mgr. Jana Pechrová
sociálno-administratívna pracovníčka
telefón: 02/ 48 20 81 11
E-mail:   cpppapba5@gmail.com, info@cpppap-ba5.sk


Stránkové hodiny prijímacej kancelárie

Začiatok PrestávkaKoniec
Pondelok07:3012:00 – 12:3016:00
Utorok07:3012:00 – 12:3015:00
Streda07:3012:00 – 12:3016:00
Štvrtok07:3012:00 – 12:3016:00
Piatok07:3012:00 – 12:3014:30

Odborní zamestnanci

Meno a priezviskoZaradenieTelefonický kontaktE-mail
Alena Mateašíková, PaedDr.riaditeľka
liečebná pedagogička
02/48 20 81 32
0911 411 963
cpppap.director@gmail.com
mateasikova@cpppap-ba5.sk
Daša Chrastová, PaedDr.zástupca štatutára
vedúca oddelenia poradenstva
špeciálna pedagogička
02/48 20 81 28chrastova@cpppap-ba5.sk
František Barok, Mgr.psychológ02/48 20 81 13barok@cpppap-ba5.sk
Petra Dvorecká, PaedDr.metodické vedenie školských špeciálnych pedagógov
špeciálna pedagogička
02/48 20 81 24dvorecka@cpppap-ba5.sk
Peter Feix, Mgr.metodické vedenie koordinátorov prevencie ZŠ
psychológ
02/48 20 81 14feix@cpppap-ba5.sk
Tatiana Čupková, Mgr.metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ
psychologička
02/48 20 81 33cupkova@cpppap-ba5.sk
Kristína Kasanová, Mgr.metodické vedenie školských psychológov ZŠ
psychologička
02/48 20 81 23kasanova@cpppap-ba5.sk
Magdaléna Jašková, Mgr.psychologička02/48 20 81 16jaskova@cpppap-ba5.sk
Alexandra Sirotná, Mgrpsychologička02/48 20 81 25sirotna@cpppap-ba5.sk
Martina Švoňavcová, Mgr.špeciálna pedagogička02/48 20 81 18svonavcova@cpppap-ba5.sk
Samuel Tiripa, Mgr.metodické vedenie koordinátorov prevencie SŠ
sociálny pedagóg
02/48 20 81 10tiripa@cpppap-ba5.sk
Danica Svitková, PhDr.metodické vedenie školských psychológov ZŠ
psychologička
02/48 20 81 21svitkova@cpppap-ba5.sk
Patrícia Kmeťová, Mgr.psychologička02/48 20 81 26kmetova@cpppap-ba5.sk
Kornélia Kurilová, PhDr.kariérová poradkyňa – psychologička
metodické vedenie výchovných poradcov SŠ
metodické vedenie školských psychológov SŠ
02/48 20 81 27kurilova@cpppap-ba5.sk
Michaela Martonová, Mgr.vedúca oddelenia prevencie
metodické vedenie školských podporných tímov MŠ
liečebná pedagogička
02/48 20 81 15martonova@cpppap-ba5.sk
Ľubica Zelizňáková, PhDr.metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ
psychologička
02/48 20 81 29zeliznakova@cpppap-ba5.sk
Gabriela Filka, Mgr.špeciálna pedagogička02/48 20 81 31filka@cpppap-ba5.sk
Mgr. Dušan Polákpsychológ02/ 48 20 81 30polak@cpppap-ba5.sk
PaedDr. Mária Piatrikovávedúca špecializovaného oddelenia
liečebná pedagogička – elokované pracovisko
0904 027 297cspp.zehrianska@gmail.com
Mgr. Veronika Moravčíkovápsychologička – elokované pracovisko0904 027 297cspp.zehrianska@gmail.com
Mgr. Linda Jančiovášpeciálna pedagogička – elokované pracovisko0904 027 297cspp.zehrianska@gmail.com


Ekonomický úsek

Oľga Popluhárová
ekonomická agenda
Telefón: 02/48 20 81 22
e-mail: cpppp.uctaren@gmail.com

Ing. Alena Majerová
tajomníčkapersonálna a mzdová agenda
Telefón: 02/48 20 81 19
e-mail: majerova@cpppap-ba5.sk


Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Centrum poradenstva a prevencie Bratislava V. podľa zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby.

Zamestnanci organizácie môžu podávať  oznámenia zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

  • ústne do zápisnice,
  • písomne (obálka s podnetom musí byť označená: „Do vlastných rúk – NEOTVÁRAŤ“),
  • elektronicky: e-mail.

Zodpovedná osoba:     Mgr. Jana Pechrová

Adresa:                      Centrum poradenstva  a prevencie Bratislava V, Švabinského 7, 851 01 Bratislava

E-mail:                  

Dokumenty na stiahnutie: