Kontakt / informácie

Pandemický plán cpppapba5.pdf

Žiadosti o odborné  vyšetrenia, objednávanie klientov, informácie o odborných službách

Prijímacia kancelária
Viera Mihová
administratívno- sociálna pracovníčka
telefón: 02/ 482 081 11
E-mail:   cpppapba5@gmail.com, info@cpppap-ba5.sk


Stránkové hodiny prijímacej kancelárie

Začiatok PrestávkaKoniec
Pondelok08:0012:15 – 12:4516:00
Utorok08:0012:15 – 12:4516:00
Streda08:0012:15 – 12:4516:00
Štvrtok08:0012:15 – 12:4516:00
Piatok08:0013:00

Odborní zamestnanci

Meno a priezviskoZaradenieTelefonický kontaktE-mail
Miloslava Fellegiová, PhDr.riaditeľka
psychológ
02/48208132
0911411963
cpppap.director@gmail.com
fellegiova@cpppap-ba5.sk
Daša Chrastová, PaedDr.zástupca štatutára
vedúca oddelenia – špeciálny pedagóg
02/48208128chrastova@cpppap-ba5.sk
Andrea Janotková, Mgr.vedúca oddelenia – vedenie koordinátorov prevencie ZŠ,
psychológ
02/48208112prevencia5@gmail.com
janotkova@cpppap-ba5.sk
Petra Dvorecká, PaedDr.vedenie školských špeciálnych pedagógov – špeciálny pedagóg02/48208124dvorecka@cpppap-ba5.sk
Peter Feix, Mgr.psychológ02/48208114feix@cpppap-ba5.sk
Tatiana Čupková, Mgr.psychológ – vedenie vých. poradcov ZŠ02/48208133cupkova@cpppap-ba5.sk
Kristína Kasanová, Mgr.psychológ02/48208129kasanova@cpppap-ba5.sk
Gabriela Jursová, Mgr.psychológ02/48208116jursova@cpppap-ba5.sk
Natália Deštíková,Mgrpsychológ02/48208130destikova@cpppap-ba5.sk
Martina Švoňavcová, Mgr.špeciálny pedagógsvonavcova@cpppap-ba5.sk
psychológ02/48208110
špeciálny pedagóg02/48208131
Marta Krchňavá, PhDr.psychológ02/48208123krchnava@cpppap-ba5.sk
Kornélia Kurilová, PhDr.kariérový poradca – psychológ
vedenie výchovných poradcov SŠ
02/48208127kurilova@cpppap-ba5.sk
Michaela Martonová, Mgr.liečebný pedagóg02/48208115martonova@cpppap-ba5.sk
Patrícia Kmeťová, PhDr.psychológ02/48208113kmetova@cpppap-ba5.sk
Silvia Pokusová ,Mgr.psychológ
vedenie koordinátorov prevencie SŠ
02/48208117pokusova@cpppap-ba5.sk
Danica Svitková, PhDr.vedenie školských psychológov – psychológ02/48208121svitkova@cpppap-ba5.sk
Lenka Šurinová, Mgr.psychológ02/48208125surinova@cpppap-ba5.sk


Ekonomický úsek

Ing. Ľubica Šoulová
ekonomická agenda
Telefón: 02/48208122
e-mail: cpppp.uctaren@gmail.com

Ing. Alena Majerová
tajomníčkapersonálna a mzdová agenda
Telefón: 02/4820 8119
e-mail: cpppp.alena.majerova@gmail.com


Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Bratislava V. podľa zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby.

Zamestnanci organizácie môžu podávať  oznámenia zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

  • ústne do zápisnice,
  • písomne (obálka s podnetom musí byť označená: „Do vlastných rúk – NEOTVÁRAŤ“),
  • elektronicky: e-mail.

Zodpovedná osoba:     Mgr. Andrea Janotková

Adresa:                      Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva  a prevencie Bratislava V, Švabinského 7, 851 01 Bratislava

E-mail:                  janotkova@cpppap-ba5.sk

Dokumenty na stiahnutie: