USMERNENIE PRE RODIČOV A NÁVŠTEVNÍKOV CPPPaP

  • Poskytovanie odbornej starostlivosti v priamom kontakte s odborným zamestnancom je realizované za prísnych hygienických opatrení s dôrazom na ochranu zdravia oboch strán.
  • Vstup osôb je možný len s prekrytými dýchacími cestami (rúškom, šatkou, a pod.). Deti nosia rúško v spoločných priestoroch.
  • Po vstupe si dospelá osoba vydezinfikuje ruky (stolík vľavo). Deťom je možné umyť ruky mydlom vo WC pre klientov alebo v čakárni.
  • Klienti a zákonní zástupcovia čakajú na odborného zamestnanca v čakárni. Ďalej sa riadia jeho pokynmi.
  • Voľný pohyb osôb po zariadení je zakázaný.
  • Vstup na oddelenia povolený len v sprievode zamestnanca CPPPaP Bratislava V.

Ponúkame Vám Linky dôvery a odkazy, ktoré môžete v prípade potreby využiť:

  • Linka pomoci (Ukrajina) VUDPaP
  • Pre rodičov, pedagógov a tínedžerov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 0910 361 252  (od 8:00 do 18:00)