Odvolaných klientov a klientov prihlásených na individuálne psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia ako aj ďalšie konzultácie, budeme postupne kontaktovať.

Telefonický kontakt na naše centrum: 02/48208111

USMERNENIE PRE RODIČOV A NÁVŠTEVNÍKOV CPPPaP

  • Poskytovanie odbornej starostlivosti v priamom kontakte s odborným zamestnancom je realizované za prísnych hygienických opatrení s dôrazom na ochranu zdravia oboch strán. Pri návšteve nášho zariadenia je potrebné podpisovať Vyhlásenie o bezinfekčnosti a zároveň preukázať negatívnym covid testom.
  • Vstup osôb je možný len s prekrytými dýchacími cestami (rúškom, šatkou, a pod.). Deti nosia rúško v spoločných priestoroch.
  • Po vstupe si dospelá osoba vydezinfikuje ruky (stolík vľavo). Deťom je možné umyť ruky mydlom vo WC pre klientov alebo v čakárni.
  • Klienti a zákonní zástupcovia čakajú na odborného zamestnanca v čakárni. Ďalej sa riadia jeho pokynmi.
  • Voľný pohyb osôb po zariadení je zakázaný.
  • Vstup na oddelenia povolený len v sprievode zamestnanca CPPPaP Bratislava V.

Ponúkame Vám Linky dôvery a odkazy, ktoré môžete v prípade potreby využiť:

  • Linky VUDPaP
  • Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)
  • Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)
  • Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)