Vážení klienti,

počas letných prázdnin je naša priama činnosť s klientom obmedzená z dôvodu čerpania dovoleniek.

V období od 26.7.2021 do 21.8.2021 prijímacia kancelária funguje v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod.

V tomto období preferujeme mailový kontakt: cpppapba5@gmail.com

Kontakt na jednotlivých odborných zamestnancov nájdete v „KONTAKTY/INFORMÁCIE“

Želáme všetkým slnečné a pohodové leto.

USMERNENIE PRE RODIČOV A NÁVŠTEVNÍKOV CPPPaP

  • Poskytovanie odbornej starostlivosti v priamom kontakte s odborným zamestnancom je realizované za prísnych hygienických opatrení s dôrazom na ochranu zdravia oboch strán.
  • Vstup osôb je možný len s prekrytými dýchacími cestami (rúškom, šatkou, a pod.). Deti nosia rúško v spoločných priestoroch.
  • Po vstupe si dospelá osoba vydezinfikuje ruky (stolík vľavo). Deťom je možné umyť ruky mydlom vo WC pre klientov alebo v čakárni.
  • Klienti a zákonní zástupcovia čakajú na odborného zamestnanca v čakárni. Ďalej sa riadia jeho pokynmi.
  • Voľný pohyb osôb po zariadení je zakázaný.
  • Vstup na oddelenia povolený len v sprievode zamestnanca CPPPaP Bratislava V.

Ponúkame Vám Linky dôvery a odkazy, ktoré môžete v prípade potreby využiť:

  • Linky VUDPaP
  • Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)
  • Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)
  • Bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)