Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: CPPPaP Bratislava V
Sídlo: Švabinského 7, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: PhDr. Miloslava Fellegiová, riaditeľka

CPPPaP je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto Zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

NázovDátum zverejnenia
Súhrnná štvrťročná správa za 4.štvťrok 2015 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 1000 € v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO7.1.2016
Súhrnná štvrťročná správa za 1.štvťrok 2016 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 1000 € v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO7.4.2016
Súhrnná štvrťročná správa za 2.štvrťrok 2016 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO 7.7.2016
Súhrnná štvrťročná správa za 3.štvrťrok 2016 o zákazkach s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO7.10.2016
Súhrnná štvrťročná správa za 4.štvrťrok 2016 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO7.1.2017
Súhrnná štvrťročná správa za 1.štvrťrok 2017 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO7.4.2017
Súhrnná štvrťročná správa za 2.štvrťrok 2017 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO7.7.2017
Súhrnná štvrťročná správa za 3.štvrťrok 2017 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO7.10.2017
Súhrnná štvrťročná správa za 4.štvrťrok 2017 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO9.1.2018
Súhrnná štvrťročná správa za 1.štvrťrok 2018 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO9.4.2018
Súhrnná štvrťročná správa za 2.štvrťrok 2018 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o VO9.7.2018
Súhrnná štvrťročná správa za 3.štvrťrok 2018 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO8.102018
Súhrnná štvrťročná správa za 4.štvrťrok 2018 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO7.1.2019
Súhrnná štvrťročná správa za 1.štvrťrok 2019 o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 € v zmysle §117 ods.2 zákona č.343/2015 Z.z. o VO8.4.2019