Poradňa

Milí klienti a návštevníci našej webovej stránky,

v tejto záložke budeme pre vás pripravovať a ponúkať možnosti off-line poradenstva. Aktuálne máme pripravenú ponuku pre stredoškolákov. Našou snahou je vytvoriť priestor na zdieľanie svojich osobných problémov cestou komunikácie so psychologičkou nášho CPPPaP

PhDr. Kornéliou Kurilovou.

Veríme , že spoločne ľahšie zvládneme náročnú dobu pandémie.

OZ IPčko